בתקופה זו, ניתנת הזמנת אמנות דרך הטלפון בלבד. ההדפסה והמסגור מקומיים ובאיכות מוזיאלית מרגשת ♡ 054-6651298

Dead is Alive / Sea of Death

Dead is Alive / Sea of Death


Salt Extraction of imagery taken that year of 2016  / By Nooma Layla